Impresum

Provozovatel stránek

Jiří Koudelka
Na Kopci 2063
73401 Karviná

 
 

Ochrana osobních údajů

Respektujeme Vaše právo na soukromí při kontaktu prostřednictvím služeb na našich webových stránek. Přístup k osobním údajům, shromážděným z našich stránek je standardně zabezpečen a veškeré osobní údaje o návštěvnících a uživatelích webové stránky jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

Upozorňujeme, že Vaše osobní údaje jsou předávány prostřednictvím otevřené sítě přístupné komukoli, přenos údajů na servery přes Internet není implicitně kódován. Nemůžeme proto zaručit utajení žádného sdělení nebo osobních údajů předávaných v takovéto otevřené síti. Nestanoví-li závazný zákon jinak, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za přímou nebo nepřímou škodu v důsledku zveřejnění osobních nebo jiných údajů. Vaše osobní údaje jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů pouze po dobu nezbytně nutnou.

 
 

Vyloučení odpovědnosti

Na těchto internetových stránkám mohou být uvedeny odkazy na jiné internetové stránky.
Pro všechny tyto odkazy výslovně potvrzujeme, že nemáme žádný vliv na jejich obsah a uspořádání. Proto se výslovně distancujeme tímto od všech obsahů všech odkázaných stránek na všech webových stránkách včetně všech podstránek. Toto prohlášení platí pro všechny, na naší domovské stránce uvedené odkazy (Link) nebo aktivní reklamní obrázky (Banner).

 
 

Copyright

Jiří Koudelka, Karviná, Česká republika. Všechna práva vyhrazena. Ochranné známky, registrované ochranné známky, označení zboží a služeb, loga ("dále jen Ochranné známky") používané a zobrazené na těchto webových stránkách jsou Ochrannými dalších subjektů. Obsah stránek www.apartmansudetka.cz je duševním vlastnictvím provozovatele stránek. Jakékoliv kopírování obsahu těchto webových stránek bez předchozího písemného souhlasu vlastníka pro jiné než osobní účely je nezákonné a bude postihováno v souladu s právními předpisy České republiky.
 
 

Výroba stránek

Martin Flíger & MicroNet s.r.o.,
Třída Masarykova, 55001 Broumov. Tel. 491 520 001.

® Micronet a Route jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti MicroNet Broumov. Jakékoliv kopírování a šíření zdrojového kódu těchto stránek je možné pouze se souhlasem MicroNet s.r.o. Broumov

 
 
;